Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 

INFORMACJE O WYDANIU

PRAWA AUTORSKIE
Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003

Wydanie zostało przygotowane dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Podlega ono ochronie prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zmianami).

Wykorzystany w opracowaniu tekst IV wydania Biblii Tysiąclecia jest własnością Wydawnictwa Pallottinum w Poznaniu (ISBN 83-7014-218-4).

Tekst Biblii Tysiąclecia jest oficjalnym tekstem Kościoła w Polsce zatwierdzonym do stosowania w liturgii.

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykorzystanie tego opracowania wymaga zgody Wydawnictwa Pallottinum w Poznaniu.ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII