Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
NOWY TESTAMENT
2 List św. Jana
 

Wstępne pozdrowienia

1
[Ja] prezbiter1 -
do Wybranej Pani1 i do jej dzieci,
które miłuję w prawdzie1,
i nie tylko ja sam,
ale także wszyscy, którzy znają prawdę,
[a miłuję] ze względu na prawdę,
jaka w nas trwa
i pozostanie z nami na wieki.
Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa
Chrystusa, Syna Ojca,
[niech] będą z nami w prawdzie i miłości!
Ucieszyłem się bardzo,
że znalazłem wśród twych dzieci takie,
które postępują według prawdy,
zgodnie z przykazaniem,
jakie otrzymaliśmy od Ojca.

Zalecenie miłości bratniej

A teraz proszę cię, Pani,
abyśmy się wzajemnie miłowali.
A pisząc to - nie głoszę nowego przykazania,
lecz to, które mieliśmy od początku.
Miłość zaś polega na tym,
abyśmy postępowali według Jego przykazań.
Jest to przykazanie,
o jakim słyszeliście od początku,
że według niego macie postępować.

Ostrzeżenie przed nauczycielami fałszu

Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli2, którzy nie uznają,
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim.
Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.
Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą,
lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę.
Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód3,
a nie trwa w nauce [Chrystusa],
ten nie ma Boga.
Kto trwa w nauce [Chrystusa],
ten ma i Ojca, i Syna.
10 Jeśli ktoś przychodzi do was
i tej nauki nie przynosi,
nie przyjmujcie go do domu
i nie pozdrawiajcie go,
11 albowiem kto go pozdrawia,
staje się współuczestnikiem jego złych czynów.

Zakończenie listu i pozdrowienia

12 Wiele mógłbym wam napisać,
ale nie chciałem użyć karty i atramentu.
Lecz mam nadzieję, że do was przybędę i osobiście z wami porozmawiam,
aby radość nasza była pełna.
13 Dzieci twej Wybranej Siostry4
ślą ci pozdrowienia.
«« 2 J 1  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (2 J)
 
WSTĘP
«« 2 J 1  »»
 

2 J 1, 1 - "Prezbiter" - tytuł zwierzchnika gmin chrześcijańskich. Tu oznacza św. Jana zajmującego wybitne stanowisko kościelne w Efezie; "Wybrana Pani" - przenośnia oznaczająca nie znaną nam bliżej gminę chrześcijańską w Azji Mniejszej; "w prawdzie", tj. w Chrystusie, który sam jest prawdą.

2 J 1, 7 - Por. 1 J 2,18n; 1 J 4,1nn.

2 J 1, 9 - Tzn. szerzy nowe nauki niezgodne z nauką Chrystusa por. 1 Tm 4,1; 2 Tm 2,16nn.

2 J 1, 13 - Zapewne gmina chrześcijańska, gdzie mieszkał św. Jan.


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY