Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
NOWY TESTAMENT
List do Kolosan
 
4
Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie.

O gorliwości i roztropności wobec pogan

Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia. Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje [dla] słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy - Chrystusa, za co też jestem do tej pory więźniem, abym ją obwieścił tak, jak winien [ją] wypowiedzieć. Wobec obcych1 postępujcie mądrze, wyzyskując każdą chwilę sposobną. Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą2, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać.

Rola wysłanników

Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współpracownik3 w Panu. Wysyłam go do was właśnie po to, żebyście wy wiedzieli o naszych sprawach, a on żeby pokrzepił wasze serca - wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród was4: wszystko, co jest tutaj, wam oznajmią.

Pozdrowienia

10 Pozdrawia was Arystarch5, mój współwięzień, i Marek5, kuzyn Barnaby5, co do którego otrzymaliście zlecenia: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie - 11 i Jezus5, zwany Justusem. Ci, będąc z Żydów6, są jedynymi współpracownikami dla królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. 12 Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. 13 Świadczę o nim, że usilnie się troszczy o was oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. 14 Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz7, i Demas7. 15 Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i Kościół [gromadzący] się w jego domu! 16 A skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w Kościele w Laodycei, a wy żebyście też przeczytali list z Laodycei. 17 Powiedzcie zaś Archipowi: «Uważaj, abyś wypełnił posługę, którą wziąłeś od Pana».

Podpis z błogosławieństwem

18 Pozdrowienie ręką moją - Pawła: Pamiętajcie o moich kajdanach! Łaska [niech będzie] z wami!
««  Kol 4  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Kol)
 
WSTĘP
««  Kol 4  »»
 

Kol 4, 5 - Mowa o niechrześcijanach.

Kol 4, 6 - Określenie trafności lub pożyteczności (por. Mt 5,13).

Kol 4, 7 - Dosł. : "współniewolnik".

Kol 4, 9 - Zob. Wstęp do Kol i Flm.

Kol 4, 10 - "Arystarch" - Macedończyk, towarzysz podróży św. Pawła (Dz 19,29; Dz 20,4; Dz 27,2; Flm 1,24); "Marek" - ewangelista (por. Dz 12,12; itd.); "Barnaba" - lewita z Cypru, współapostoł Pawła (Dz 4,36 itd.).

Kol 4, 11 - "Jezus" - bliżej nie znany chrześcijanin; "z Żydów" - dosł.: "z obrzezania".

Kol 4, 14 - "Łukasz" - ewangelista, towarzysz podróży św. Pawła, autor Dz (por. 2 Tm 4,11; Flm 1,24); "Demas" - towarzysz Pawła, którego potem opuścił (2 Tm 4,10).


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY