Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 36(35)1


O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności

36
Kierownikowi chóru. Dawida, sługi Pańskiego.
Nieprawość2 mówi do bezbożnika
w głębi jego serca;
bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma.
Bo jego własne oczy [zbyt] mu schlebiają,
by znaleźć swą winę i ją znienawidzić3.
Słowa jego ust to nieprawość i podstęp,
zaniechał mądrości i czynienia dobrze.
Na swoim łożu4 zamyśla nieprawość,
wkracza na niedobrą drogę,
nie stroni od złego.
Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba,
a Twoja wierność samych obłoków.
Twoja sprawiedliwość - jak najwyższe góry;
Twoje wyroki - jak Wielka Otchłań:
niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom.
Jak cenna jest Twoja łaska,
synowie ludzcy przychodzą do Ciebie5,
chronią się w cieniu Twych skrzydeł:
sycą się tłuszczem Twojego domu,
poisz ich potokiem Twoich rozkoszy6.
10 Albowiem w Tobie jest źródło życia
i w Twej światłości oglądamy światłość7.
11 Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają,
i sprawiedliwość Twą dla prawych sercem!
12 Niech mnie nie dogoni stopa pyszałka
i ręka grzesznika niech mnie nie płoszy!
13 <Oto> czyniący nieprawość runęli:
zostali powaleni i nie mogą powstać.
PROLOG
««  Ps 36  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 36  »»
 

Ps 36, 1 - Ps 36 Psalm mądrościowy o motywach indywidualnej lamentacji.

Ps 36, 2 - Podobnie jak Bóg w sercu człowieka dobrego, przewrotność (rozumiana niemal osobowo) mówi do grzesznika, zachęcając do złego postępowania. Inni popr.: "Miła jest dla bezbożnego nieprawość" (por. Hi 20,12).

Ps 36, 3 - Tłum. w pierwszej części w. przypuszczalne.

Ps 36, 5 - Por. Ps 4,5; Mi 2,1.

Ps 36, 8 - Tekst poprawiony. Aluzja do świątyni.

Ps 36, 9 - Aluzja do obfitych ofiar w świątyni (Iz 43,24) i ogólnego dostatku (Jr 31,14). O potokach zob. Ps 46[45],5; Rdz 2,10; Ez 47,1-12; Jl 4,18; Za 14,8.

Ps 36, 10 - Bóg jest źródłem życia (J 2,13). Ze światłości objawiającego się Boga płynie dla człowieka światło, tj. życie i zbawienie (por. Ps 49[48],20; Hi 3,16; Jr 13,16). W NT por. Ap 21,23n; Ap 22,5.


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY