Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 61(60)1


Modlitwa wygnańca

61
Kierownikowi chóru. Na instrumentach strunowych. Dawidowy.
Słuchaj, o Boże, mojego wołania,
zważ na moją modlitwę!
Wołam do Ciebie
z krańców ziemi2,
gdy słabnie moje serce:
na skałę zbyt dla mnie wysoką
wprowadź mnie,
bo Ty jesteś dla mnie obroną,
wieżą warowną przeciwko wrogowi.
Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku,
uciekać się pod cień Twoich skrzydeł!3
Bo Ty, o Boże, wysłuchujesz mych ślubów
i wypełniasz życzenia tych, co się boją Twojego imienia.
Przymnażaj dni do dni króla4,
lata jego przedłuż z pokolenia na pokolenia!
Niech na wieki króluje przed Bogiem;
ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły.
Wówczas będę zawsze imię Twe opiewał
i dnia każdego wypełniał me śluby.
PROLOG
««  Ps 61  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 61  »»
 

Ps 61, 1 - Ps 61 Indywidualna lamentacja.

Ps 61, 3 - Psalmista wzywa Boga z dalekiego kraju, podobnie jak w Ps 42[41],7; Ps 120[119],5n.

Ps 61, 5 - Por. Iz 31,5; Mt 23,27.

Ps 61, 7 - Por. Ps 21[20],5; Ps 72[71],5.17; 2 Krl 20,6. Po niewoli - sens mesjański (por. Jr 30,9).


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY