Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 66(65)1


Przy ofierze dziękczynnej

66
Kierownikowi chóru. Pieśń. Psalm.
Sławcie Boga z radością, wszystkie ziemie,
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu świetną oddajcie!
Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła!
Z powodu wielkiej Twej mocy
muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie.
Niechaj cała ziemia Cię wielbi
i niechaj śpiewa Tobie,
niech imię Twoje opiewa!
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga:
dokonał dziwów pośród synów ludzkich!
Morze na suchy ląd zamienił;
pieszo przeszli przez rzekę2:
wielce Nim się radujmy!
Jego potęga włada na wieki;
oczy Jego śledzą narody3:
niech się buntownicy nie podnoszą przeciw Niemu!
Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu
i rozgłaszajcie Jego chwałę,
bo On obdarzył życiem naszą duszę,
a nodze naszej nie dał się potknąć.
10 4 Albowiem Tyś, Boże, nas doświadczył;
badałeś nas ogniem, jak się bada srebro.
11 Pozwoliłeś nam wejść w pułapkę,
włożyłeś na nasz grzbiet ciężar;
12 kazałeś ludziom deptać nam po głowach,
przeszliśmy przez ogień i wodę:
ale wyprowadziłeś nas na wolność.
13 Wejdę w Twój dom z całopaleniem
i wypełnię to, co ślubowałem Tobie,
14 co wymówiły moje wargi,
co moje usta przyrzekły w ucisku.
15 Złożę Ci w ofierze całopalnej tłuste owce,
razem z wonią [z ofiar] baranów:
ofiaruję Ci krowy i kozły.
16 Wszyscy, co się Boga boicie,
chodźcie i słuchajcie, chcę opowiedzieć,
co uczynił On mojej duszy!5
17 Do Niego wołałem moimi ustami
i chwaliłem Go moim językiem.
18 Gdybym w mym sercu zamierzał nieprawość,
Pan by mnie nie wysłuchał.
19 Lecz Bóg wysłuchał:
dosłyszał głos mojej modlitwy.
20 Błogosławiony Bóg,
co nie odepchnął mej prośby
i nie odjął mi swojej łaskawości.
PROLOG
««  Ps 66  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 66  »»
 

Ps 66, 1 - Ps 66 Pieśń dziękczynna.

Ps 66, 6 - Zbawcza pomoc Boża na rzecz wędrujących Izraelitów (Wj 13,17-14,31; Joz 3,14-17) jest częstym tematem w psalmach (np. Ps 74[73],13nn; Ps 114[113],1-8).

Ps 66, 7 - Por. Ps 11[10],4; Ps 14[13],2; Ps 33[32],13nn; Ps 113[112],6.

Ps 66, 10 - Szereg obrazów z różnych dziedzin życia (przetapianie metalu, łowy, praca niewolnicza, traktowanie w czasie bitwy) przedstawia ciężkie próby ludu Bożego związane z niewolą babilońską; "deptać" - inni tłum.: "pozwoliłeś byle komu cwałować na czele nas". Ostatnie słowo wiersza 12 wg przekł. starożytnych.

Ps 66, 16 - Por. Ps 22[21],23n.


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY