Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 99(98)1


Chwalcie najświętszego Boga!

99
Pan króluje: drżą narody;
zasiada na cherubach2: a ziemia się trzęsie.
Wielki jest Pan na Syjonie
i wyniesiony ponad wszystkie ludy3.
Niech wielbią imię Twoje
wielkie i straszliwe:
ono jest święte.
Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość.
Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne,
prawo i sprawiedliwość w Jakubie
Ty ustanowiłeś.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego4:
On jest święty.

Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron,
i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia:
wzywali Pana,
On ich wysłuchiwał.
Przemawiał do nich w słupie obłoku:
słyszeli Jego zlecenia i przykazania, które im nadał5;
Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś,
byłeś dla nich Bogiem przebaczającym,
ale brałeś odwet za ich występki.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon przed świętą Jego górą:
bo Pan, Bóg nasz, jest święty.
PROLOG
««  Ps 99  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 99  »»
 

Ps 99, 1 - Ps 99 Hymn na cześć Pana-Króla; w. 5 i 9 stanowią refren.

Ps 99, 1 - Por. Ps 18[17],11; Ps 80[79],2; 1 Sm 4,4.

Ps 99, 2 - Por. Iz 12,6; Iz 24,23.

Ps 99, 5 - Czyli na Syjonie, który w ten sposób określają także Iz 66,1; Mt 5,35. Szczególnie chodzi jednak o Arkę Przymierza w świątyni Salomona (por. Ps 132[131],7; 1 Krn 28,2).

Ps 99, 7 - Aluzja do wędrówki Izraelitów na pustyni.


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY