Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Przysłów
 
26
Jak śnieg w lecie, deszcz we żniwa,
tak cześć nie przystoi głupiemu.
Jak ptak, co ucieka, wróbel, co leci,
tak niesłuszne przekleństwo - bez skutku1.
Na konia - bicz, na osła - wędzidło,
a kij na plecy głupiego.
2 Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty,
byś nie stał się jemu podobnym.
Głupiemu odpowiadaj według jego głupoty,
by nie pomyślał, że mądry.
Nogi sobie odcina, szkody się nabawi,
kto posyła wiadomość przez głupca.
Jak chwieją się nogi chromego,
tak w ustach głupiego przysłowie.
Jak kamień przywiązać do procy,
tak cześć oddawać głupiemu.
Cierń wpił się w rękę pijaka,
a przysłowie - w usta głupców.
10 Jak łucznik raniący przechodniów,
tak ten, kto głupca najmuje lub pijaka-przechodnia.
11 Jak pies do wymiotów powraca3,
tak głupi powtarza szaleństwa.
12 Widziałeś takiego, co mądry w swych oczach?
Więcej nadziei w głupim niż w takim.
13 Leniwy mówi: «Lwica na drodze,
lew jest na miejscach otwartych».
14 Kręcą się drzwi na zawiasach,
a człowiek leniwy na łóżku.
15 Wyciągnął leniwy swą rękę do misy,
trudno mu ją do ust doprowadzić.
16 Leniwy ma się za mądrzejszego
niż siedmiu, co odpowiada rozumnie.
17 Chwyta za uszy4 psa, który biegnie -
kto w cudze spory się miesza.
18 Jak ten, co rzuca bezmyślnie
strzały, oszczepy i śmierć -
19 tak człowiek, co zwodzi bliźniego
i mówi: «To tylko dla żartu».
20 Bez drew zagaśnie ognisko,
bez donosiciela spór zniknie.
21 Węgiel dla żaru, drwa dla ognia -
a człowiek kłótliwy - do wzniecania sporu.
22 Słowa donosiciela są jak przysmaki:
zapadają do głębi wnętrzności.
23 Czym na garnku glinianym srebrna polewa,
tym wargi palące, a w sercu zło5.
24 Ustami wróg zwodzi -
a w sercu kryje podstęp6.
25 Nie ufaj miłemu głosowi,
gdyż siedem ohyd ma w sercu;
26 choć się zatai nienawiść podstępnie,
to złość się wyda na zgromadzeniu.
27 Kto kopie dół - weń wpada,
a kamień wraca na tego, co go toczy.
28 Fałszywy język nie znosi skrzywdzonych7,
usta przymilne powodem zguby.
««  Prz 26  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Prz)
 
WSTĘP
««  Prz 26  »»
 

Prz 26, 2 - Przekleństwo nie działa automatycznie (por. Lb 23,8).

Prz 26, 4 - Sprzeczność pozorna, a zamierzona, polega na dwojakim znaczeniu "według jego głupoty". Sens: Nie pochwalaj głupich, abyś nie był do nich podobny, ale tak im odpowiadaj, jak na to zasługują.

Prz 26, 11 - Por. 2 P 2,22.

Prz 26, 17 - LXX: "ogon".

Prz 26, 23 - Obraz nieszczerości ujawniającej się prędzej czy później. Zamiast "palące" LXX czyta: "gładkie".

Prz 26, 24 - Wlg: "Po mowie bywa poznany nieprzyjaciel, kiedy w sercu rozmyśla zdrady".

Prz 26, 28 - Dosł.: "Tych, których zasmucił".


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY