Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Nahuma
 

Tytuł

1
Wyrok na Niniwę. Księga widzenia Nahuma z Elkosz.

Potęga i gniew Pański


Alef

Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan;

(Nun)

mścicielem jest Pan i Władcą [pełnym] gniewu;
Pan mści się nad swymi wrogami i
długo się gniewa na swoich nieprzyjaciół.

Bet

Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą;
a oczyszczając - nikogo nie zostawia bez kary.
Wśród burzy i wichru Jego droga,
a chmury - pyłem nóg Jego.

Gimel

On gromi morze i On je wysusza,
i wszystkie rzeki zamienia w pustynię.

Dalet

Omdlewa Baszan i Karmel
i więdnie kwiat Libanu.

He

Przed Nim drżą góry
i pagórki się rozpływają;

Waw

a ziemia trzęsie się od Jego oblicza -
i ląd, i wszyscy jego mieszkańcy.

Zain

Któż się ostoi przed Jego zagniewaniem
i kto wytrzyma Jego zapalczywość?

Chet

Gniew Jego wylewa się jak ogień;
i rozpadają się przed Nim skały.

Tet

Dobry jest Pan,
On obroną w dniu niedoli;

Jod

zna tych, którzy Mu ufają.

Zapowiedź spustoszenia Niniwy


Kaf

Ale przez spotęgowany wylew1
zniszczy On jej miejsce.
I wrogów swoich będzie ścigał ciemnością.

Lamed

Po raz wtóry nie powstanie ucisk...2

Mem

Cóż - knujecie zło przeciw Panu?
On sprawi zagładę.

Samek

10 Bo jak ciernie razem splecione3
i jak pijacy winem upojeni,
jak wyschłe rżysko będą wyniszczeni.

Ain

11 Z ciebie wyszedł ten4, który umyślił zło przeciw Panu,
planujący nikczemne zamiary.
12 Tak mówi Pan:
Chociaż nietknięci są i tak liczni,
będą jednak wytępieni i zginą.
Ciebie upokorzyłem - nie upokorzę cię więcej.
13 A teraz złamię jego jarzmo, które jest na tobie,
i porozrywam twe więzy.
14 I Pan rozkazał przeciw tobie5:
Imię twoje nie będzie już miało potomstwa,
z domu boga twego usunę
rzeźby i odlewy,
uczynię ci grób, boś nikczemny.
«« Na 1  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Na)
 
WSTĘP
«« Na 1  »»
 

Na 1, 8 - Aluzja do okoliczności towarzyszących spustoszeniu Niniwy: zalew miasta przez wezbrane fale wód (por. Na 2,7).

Ucisk pierwszy w r. 721, kiedy to Asyria zawojowała państwo izraelskie (północne, Efraima).

Na 1, 10 - Tekst skażony (dosł.: "jak napitek ich przesiąknięci"). LXX: "Bo aż do samego fundamentu zostanie spustoszony [wróg] i jak powój splątany będzie zniszczony, i jako źdźbło wypełnione suchością". Niektórzy krytycy opuszczają wzmiankę o pijaństwie jako wtręt, tłumacząc: "nawodnione wilgocią".

Na 1, 11 - Zdaniem niektórych krytyków mowa jest o królu asyryjskim Sennacherybie (705-681); większość jednak opowiada się za Assurbanipalem (668-625), współczesnym Nahumowi.

Na 1, 14 - Wypowiedź dotycząca narodu asyryjskiego.


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY