Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 126(125)1


O poprawę doli wyzwolonego ludu

126
Pieśń stopni.
Gdy Pan odmienił
los Syjonu2,
byliśmy jak we śnie.
3 Wtedy usta nasze były pełne śmiechu,
a język wołał pełen radości.
Wtedy mówiono między poganami:
«Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!»
Wielkodusznie postąpił Pan z nami:
staliśmy się radośni.
Odmień nasz los, o Panie,
jak strumienie w [ziemi] Negeb.
Którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości4.
Postępują naprzód wśród płaczu,
niosąc ziarno na zasiew:
Z powrotem przychodzą wśród radości,
przynosząc swoje snopy5.
PROLOG
««  Ps 126  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 126  »»
 

Ps 126, 1 - Ps 126 Pieśń pielgrzymów, o różnych elementach literackich (błaganie, zapowiedzi pocieszające).

Ps 126, 1 - Tekst popr. Znaczenie zwrotu "odmiana losu" zob. w przypisie do Ps 85[84],2.

Ps 126, 2 - Por. Iz 51,11; Jr 31,12.16; Ez 36,36.

Ps 126, 5 - Por. Iz 25,8n; Ap 7,7; Ap 21,4.

Ps 126, 6 - Por. podobne myśli teologiczne w Ps 30[29],6 i J 16,20nn.


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY