Wydawnictwo Pallottinum target=
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu

 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 127(126)1


Pomyślność pochodzi od Boga

127
Pieśń stopni. Salomonowa.
Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie2.
Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna -
dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko;
tyle daje On i we śnie tym, których miłuje3.

Oto synowie są darem Pana,
a owoc łona nagrodą4.
Jak strzały w ręku wojownika,
tak synowie za młodu zrodzeni.
Szczęśliwy mąż,
który napełnił
nimi swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał
z nieprzyjaciółmi w bramie.
PROLOG
««  Ps 127  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 127  »»
 

Ps 127, 1 - Ps 127 Pieśń pielgrzymów, w stylu mądrościowym. Wzmianka o autorstwie Salomona pozostaje być może w związku z budową "domu" (w. 1), rozumianego jako świątynia (podobnie jak w Ps 72[71],1 wzmianka o "synu królewskim"). Salomon także był znany jako autor utworów dydaktycznych (1 Krl 5,12). W w. 2 może dopatrzono się aluzji do 2 Sm 12,35; 1 Krl 3,5.12, gdzie Salomon jest "umiłowanym" i obdarzonym mądrością "we śnie".

Ps 127, 1 - Wszelkie poczynania, nawet najstaranniejsze, są daremne bez pomocy Bożej (por. Pwt 8,11-18; Prz 10,22; Mt 6,25-34; Mk 4,26nn).

Ps 127, 2 - W owocach pracy, którą podejmują wszyscy, czynnikiem istotnym jest nie czysto ludzka zapobiegliwość, ale łaska Boża. Swoim umiłowanym udziela jej Bóg także bez ich specjalnych wysiłków ("we śnie").

Ps 127, 3 - Wielodzietność uważano w ST za specjalne błogosławieństwo Boże (Wj 23,36). Liczni synowie byli przedmiotem dumy ojca występującego publicznie (w. 5).


Posłuchaj!
Biblia w MP3


Czytaj komentarze do Ewangelii na PRZEMIANA.pl


NOTES DUCHOWY
do spotkań ze Słowem
NOTES DUCHOWY